top of page
Iedereen heeft rechten
Onze advocaten staan voor u klaar
Expertise
Centraal gelegen in Alkmaar

Nieuwsberichten

Collet Advocaten Alkmaar is een sociaal en laagdrempelig advocatenkantoor gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht.

 

Asielrecht

Het vreemdelingenrecht is onder te verdelen in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarin iemand bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren. Een asielzoeker die gevlucht is uit zijn eigen land, bijvoorbeeld door een gevaarlijke situatie of schending van zijn rechten volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan politiek asiel aanvragen bij een asielzoekerscentrum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over de aanvraag. Als de IND de aanvraag afwijst, kan de asielzoeker beroep bij de rechter instellen.

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken. De wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee gelijk gesteld wordt, als vreemdeling.

Vreemdelingenbewaring

Binnen het vreemdelingenstrafrecht behandelt Collet Advocaten Alkmaar strafzaken bij de rechter in eerste aanleg en ook in hoger beroep. Onze advocaten fungeren als piketadvocaat binnen het vreemdelingenrecht.

 

U kunt rekenen op een professionele en gedreven aanpak van onze medewerkers. Neem vrijblijvend contact op met Collet Advocaten Alkmaar om de mogelijkheden op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht te bespreken. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens

Collet Advocaten Alkmaar

Havinghastraat 46a

1817 DA Alkmaar

              

T 072 5154620

F 072 5153884

E alkmaar@colletalkmaar.com

 

Het kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.

bottom of page