top of page

Inburgeringsvereiste in het buitenland bij gezinshereniging

Op 9 juli 2015 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat Nederland vaak te strenge voorwaarden hanteert als het gaat om het stellen van het inburgeringsvereiste bij de aanvraag voor gezinshereniging of gezinsvorming.

Er wordt volgens het Hof te weinig rekening gehouden met speciale omstandigheden waardoor mensen het inburgeringsexamen niet kunnen halen en de aanvraag wordt afgewezen. Wel mag Nederland bewijs vragen van inspanningen die zijn verricht om dit examen te halen. Ook zijn de kosten voor dit examen te hoog waardoor dit vaak een probleem voor de mensen vormt.

Uit onze praktijk blijkt dat er momenteel inderdaad, ook als er sprake is van medische omstandigheden en er dan niet aantoonbaar inspanningen zijn geweest om het inburgeringsexamen te behalen, soms vrijstelling wordt gegeven en zonder het behalen van het examen een mvv wordt verstrekt.

Heeft u vragen op dit gebied, neem contact met ons op!

bottom of page