top of page

Verhoging legesbedragen

De IND heeft de legesbedragen per 1 januari 2018 verhoogd. Via deze link kunt u de actuele legesbedragen terugvinden. In sommige procedures verwacht de IND dat de aanvrager in Nederland over voldoende middelen van bestaan beschikt. De hoogte van deze inkomens of 'normbedragen' zijn per 1 januari 2018 vastgesteld aan de hand van het wettelijk minimumloon. De bruto normbedragen zijn per 1 januari 2018: Echtparen of ongehuwd samenwonenden 100% Wml a. norm per maand €1704,24 b. vakantietoeslag € 126,24 c. norm per maand exclusief vakantietoeslag €1578,00 Alleenstaanden of alleenstaande ouders (70% wml)) a. norm per maand € 1192.96 b. vakantietoeslag € 88,36 c. norm per maand exclusief vakantietoeslag € 1104,60

De bruto normbedragen exclusief vakantietoeslag voor kennismigranten bedragen per 1 januari 2018: 30 jaar of ouder € 4.404,- Jonger dan 30 jaar € 3.229,- Zoekjaar hoogopgeleiden € 2.314,-

bottom of page