top of page

Turks associatierecht

Op grond van het Turks associatierecht zou de rechtspositie van Turkse werknemers en hun gezinsleden vaak sterker moeten zijn dan de positie die de Nederlandse overheid ze geeft.

Steeds weer duiken er nieuwe omstandigheden op waarbij de rechtbank oordeelt dat het recht niet juist wordt toegepast door de Nederlandse overheid. Zo heeft de rechtbank opnieuw op 27 mei 2015 geoordeeld dat intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht bij Turkse personen (en hun gezinsleden) niet mogelijk is.

Verder menen we dat de nieuwe en nadelige remigratieregelingen niet op Turkse personen kunnen worden toegepast, omdat dit in strijd is met het Turks Associatieverdrag.

Heeft u vragen over dit onderwerp, wij helpen u graag!

bottom of page