top of page

Asielrecht

Als een vreemdeling in zijn land van herkomst gevaar loopt en daar geen bescherming kan krijgen, kan hij in Nederland asiel aanvragen. Door het houden van een tweetal interviews, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepalen of iemand asiel dient te krijgen of niet. De vreemdeling moet wel voor die interviews voorbereid worden. Ook in het geval dat de IND de aanvraag afwijst, heeft de vreemdeling het recht dat besluit door een onafhankelijke rechter te laten toetsen. Dit zijn een aantal taken waar de advocaat de vreemdeling in kan bijstaan. Collet Advocaten Alkmaar heeft enkele advocaten die zeer veel procederen over verblijfsvergunningen asiel, soms zelfs tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verder geeft mr. Verbaas cursussen in deze expertise. Contactformulier

Europees recht

Iedereen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie is automatisch Unie Burger, en Unie Burgers hebben het voordeel van het vrije verkeer van personen (zo is er bijvoorbeeld geen visum nodig voor reizen binnen de EU), vrij verkeer van goederen (geen import- en exportkosten binnen de EU), vrij verkeer van diensten (verbod op beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de EU) en een vrij verkeer van kapitaal (verbod op beperkingen kapitaalverkeer en betalingsverkeer binnen de EU).

Naast kennis van het Europese Unie recht beschikt Collet Advocaten Alkmaar ook over kennis en expertise met betrekking tot mensenrechten op basis van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op leven, verbod op foltering, bescherming van eigendom en recht op een eerlijk proces zijn enkele voorbeelden van mensenrechten waarmee de advocaten proceservaring hebben.

 

Onze advocaten hebben ervaring met het procederen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie. Zij zijn actief in het voeren van procedures waarin het Europees recht een grote rol speelt. Contactformulier

 

Penitentiair recht

Penitentiair recht (ofwel detentierecht) gaat over de mensenrechten die vreemdelingen maar ook strafrechtelijk gedetineerden hebben in de gevangenis. Dan valt te denken aan privacy, die met name in gedrang komt bij isoleercelplaatsing, visitaties (waarbij gedetineerden zich moeten uitkleden voor inspectie in bijzijn van de bewaking) of het afluisteren van de telefoon, of beperkingen in bezoek. Veel bewaringsadvocaten weten daar weinig vanaf, maar Collet Advocaten is hierin gespecialiseerd. Contactformulier

 

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring of (vreemdelingendetentie) is de term die de overheid gebruikt als zij mensen zonder verblijfsvergunning opsluit om uit te zetten. Dit gebeurt ook op Schiphol. Juridisch gezien is dit iets anders dan een gevangenisstraf of voorlopige hechtenis; feitelijk gezien komt het echter op hetzelfde neer. Veel cliënten ervaren het ook als een straf terwijl ze geen misdaden hebben begaan. Voor hen is het daarom vaak onbegrijpelijk waarom zij opgesloten zitten. Collet Advocaten Alkmaar beschikt over voldoende kennis van de regelgeving en is goed op de hoogte van de recente rechtspraak om de belangen van de vreemdeling die vast zit, zo goed mogelijk te behartigen. Contactformulier

 

Vreemdelingenrecht

Veel mensen denken dat vreemdelingenrecht hetzelfde is als asielrecht. Dat is niet zo! Asielrecht – de naam zegt het al - gaat over alle wetten en regels die er bestaan om asiel te krijgen. Maar vreemdelingenrecht is veel meer dan dat. Vreemdelingenrecht gaat vooral om regels om verblijfsvergunningen te krijgen. Collet advocaten Alkmaar is gespecialiseerd in alle soorten verblijfsvergunningen, zoals vergunningen vanwege arbeid,  studie,  verblijf bij partner of kind,of  verblijf vanwege ziekte of humanitaire redenen (zoals het kinderpardon).

U kunt bij Collet Advocaten Alkmaar terecht voor al uw aanvragen voor verblijfsvergunningen. Daarbij zorgen wij voor zowel het indienen en begeleiden van het aanvragen van verblijfsvergunningen, maar procederen ook in bezwaarschriftprocedures of procedures bij de rechtbank, de Raad van State, het Hof van Justitie en het Europees hof voor de Rechten van de Mens. Contactformulier

Bij Collet Advocaten Alkmaar is veel kennis op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.

Mochten wij u niet kunnen helpen, dan kunnen wij u doorverwijzen. We weten waar onze grenzen liggen.

Door intensieve samenwerking, het uitwisselen van informatie en permanente scholing werken wij aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

 

De rechtsgebieden:

 

Asielrecht

Expertises

Europees recht
penitentiair recht
vr. bewaring
vr. recht
bottom of page