top of page

Frans Willem Verbaas

Frans Willem Verbaas

Asielrecht en vreemdelingenrecht

 

Frans Willem Verbaas is advocaat vreemdelingenrecht, gespecialiseerd in asielrecht, andere soorten verblijfsvergunningen en vreemdelingendetentie. Hij is onder meer gespecialiseerd in asielaanvragen van bekeerlingen en detentie-omstandigheden van vreemdelingen die in Nederland worden opgesloten om uitgezet te worden.

 

Hij is lid van de Vereniging van Asieladvocaten en –Juristen Nederland en lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Hij doet zijn werk uit idealisme, en hij procedeerde onder meer over hongerstakers in isoleercellen, ventilatieproblemen in Detentiecentrum Kamp Zeist en een fotoreportage voor Vrij Nederland over de detentiecentra.

 

Hij publiceert artikelen in kranten en vakbladen over diverse onderwerpen van zijn vakgebied, en schreef een boek over het asielbeleid (‘Er is thans geen grond’, Arbeiderspers 2005). Ook geeft hij cursus aan advocaten en houdt voordrachten over asielbeleid en vreemdelingendetentie.

Mr. Verbaas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Asiel- en Vluchtelingenrecht        

- Vreemdelingenrecht (vreemdelingenbewaring)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  • e-mail
bottom of page