top of page

ve18002354 19-06-2018, Asiel&Migrantenrecht 2018, nr. 5 - Een vermomde marginale toets? De ´enig

Kan in asielzaken een volledig onderzoek van de feiten een enigszins terughoudende toets zijn? Frans Willem Verbaas, advocaat bij Collet Advocaten Alkmaar, meent van niet. Hij analyseert de onderwerpen intensiteit van toetsing en grondslag van geschil en bespreekt de vraag wanneer de rechter zijn eigen oordeel in de plaats kan stellen van het oordeel van het bestuursorgaan. In het asielrecht spelen andere normen dan in de ruimtelijke ordening. Volgens Verbaas heeft de Afdeling in ABRvS 13 april 2016, JV 2016/194 nt. Kok (ve16000712) geprobeerd het Unierecht in overeenstemming te krijgen met het nationale recht, in plaats van andersom. Hij formuleert mogelijke prejudiciële vragen en stelt dat ‘de rechter die meent dat één van de procespartijen de feiten veel beter kan vaststellen dan hijzelf niet verbaasd moet staan dat hij de verdenking op zich laat van partijdigheid.’

Voor volledige artikel:

bottom of page