top of page

Gezinsvorming, gezinshereniging en in stand houden van het gezinsleven.

Ons kantoor heeft veel expertise op dit gebied en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Ruiz Zambrano-arrest: heeft een ouder, die illegaal is in Nederland, die voor een Nederlands kind zorgt automatisch ook verblijfsrecht?

In de rechtspraak is uitgemaakt dat als het vertrek van deze “illegale” ouder zou betekenen dat het Nederlandse kind het land ook zou moeten verlaten, dat deze ouder dan wel verblijfsrecht in Nederland moet hebben. Het idee is namelijk dat het kind met de Nederlandse nationaliteit, wel zijn rechten als burger van de Unie moet kunnen uitoefenen. Deze situatie doet zich voor als de andere ouder, die meestal Nederlander is, feitelijk niet voor het kind kan zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een lichamelijke of geestelijke beperking, of dat de deze ouder gewoon niet meer in zicht is, etc. Iedere situatie wordt op zichzelf beoordeeld.

Ons kantoor heeft echter al eens zaken gehad waar de “illegale”verzorgende ouder toch een verblijfsrecht kreeg op grond van het Ruiz Zambrano-arrest, ondanks het feit dat het gezin wel samenwoonde met de Nederlandse vader. Nog steeds proberen we de grenzen op te zoeken omdat Nederland waarschijnlijk te streng is en te snel oordeelt dat de Nederlandse ouder wel alleen voor het kind kan zorgen. Onlangs zijn er vragen door het EHvJ beantwoord waaruit ook valt op te maken dat Nederland veel te streng is, en dat het er vooral om draait wie het Nederlandse kind daadwerkelijk verzorgt.

bottom of page