Iedereen heeft rechten
Expertise
Waagtoren2
CC_edited
FV_edited

Contactgegevens

Collet Advocaten Alkmaar

Luttik Oudorp 80

1811 MZ Alkmaar

              

T  072 5154620

F  072 5153884

alkmaar@colletalkmaar.com

Het kantoor is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur en van

13.30 – 17.00 uur.

Collet Advocaten Alkmaar is een advocatenkantoor dat zich richt op particulieren en bedrijven.

 

Wij bieden u onze deskundige rechtshulp aan op diverse rechtsgebieden. Het kantoor is gespecialiseerd in zowel het publieke- als het private recht.

 

Nieuwsberichten

Van oorsprong richt het kantoor zich op het vreemdelingenrecht. De cliëntele van het kantoor bestond tot een aantal jaar geleden voor het merendeel uit vreemdelingen. Binnen het vreemdelingenrecht kunt u denken aan zaken over de toelating tot Nederland, het verkrijgen van een verblijfsvergunning onder verschillende beperkingen, visa, Wet arbeid vreemdelingen (WAV), boetes binnen de WAV, naturalisatie en veel meer.

Door de jaren heen heeft het kantoor zich uitgebreid qua specialisatie. Binnen het kantoor bevinden zich advocaten die gespecialiseerd zijn in andere rechtsgebieden waaronder het familierecht (waaronder echtscheiding), arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht en (algemeen) bestuursrecht. Daarnaast zijn er medewerkers die gespecialiseerd zijn binnen het incassorecht. Het kantoor richt zich op een breed publiek. Zowel particulieren als bedrijven worden bijgestaan.

 

Binnen het strafrecht behandelt Collet Advocaten Alkmaar strafzaken bij de rechter in eerste aanleg en ook in hoger beroep. Daarnaast kan Collet Advocaten Alkmaar u bijstaan als u verzet wilt instellen tegen een boete die door het Openbaar Ministerie is opgelegd. Onze medewerkers fungeren als piketadvocaat binnen zowel het strafrecht als het vreemdelingenrecht.

Collet Advocaten Alkmaar is een besloten vennootschap dat werd opgericht door Michel Collet. Nadat Michel Collet zich als aandeelhouder heeft teruggetrokken, is Chi-Liong Chen thans de enige aandeelhouder. Omdat Collet Advocaten Alkmaar sinds 1 april 2006 een goede naam en reputatie heeft opgebouwd, is ervoor gekozen om de naam te behouden.

 

Door de jaren heen is Collet Advocaten Alkmaar ook gaan samenwerken met zelfstandige advocaten die niet in loondienst zijn bij Collet Advocaten Alkmaar. Op dit moment vormt Collet Advocaten Alkmaar een kantorencombinatie met Kahraman Advocatuur (eenmansbedrijf van Songül Kahraman) en Tülü Advocatuur (eenmansbedrijf van Kubilay Tülü). Deze drie entiteiten kiezen ervoor om samen onder de naam Collet Advocaten Alkmaar naar buiten toe te treden maar zowel Songül Kahraman en als Kubilay Tülü blijven wel hun praktijk voor eigen risico en rekening uitvoeren.

 

Zowel het cliëntenbestand als de (financiële) administratie van deze drie kantoren zijn van elkaar gescheiden. Indien u mevrouw Kahraman of de heer Tülü als advocaat inschakelt, bent u een cliënt van Kahraman Advocatuur danwel van Tülü advocatuur. In het geval u de andere advocaten inschakelt (te weten Chen of Verbaas) bent u een cliënt van Collet Advocaten Alkmaar.  Het kantoor dat u inschakelt draagt zorg voor een zorgvuldige administratie en financiële afwikkeling van de zaak. 

 

Wel is iedereen op hetzelfde adres, telefoon- en faxnummer te bereiken. Ook wordt er gestreefd om zoveel mogelijk als één team te werken. Verder zijn de advocaten gezamenlijk verzekerd onder één polis bij één en dezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, te weten AON.  Omdat er binnen kantoor expertise aanwezig is op meerdere rechtsgebieden, kan een cliënt met meerdere juridische vraagstukken (bijvoorbeeld een asielzoeker die problemen heeft met zijn verhuurder of een bedrijf dat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden aan een buitenlandse expat) bij ons terecht. Een mogelijk gevolg is dan dat één cliënt bijgestaan wordt door meerdere advocaten binnen het team.

 

U kunt rekenen op een professionele en gedreven aanpak van onze medewerkers. Neem vrijblijvend contact op met Collet Advocaten Alkmaar om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag verder!

Collet Advocaten Alkmaar

BTW-nummer: NL818872950B01

KvK 37138186