Verhoging legesbedragen

08.01.2018

De IND heeft de legesbedragen per 1 januari 2018 verhoogd. Via deze link kunt u de actuele legesbedragen terugvinden.

In sommige procedures verwacht de IND dat de aanvrager in Nederland over voldoende middelen van bestaan beschikt. De hoogte van deze inkomens of 'normbedragen' zijn per 1 januari 2018 vastgesteld aan de hand van het wettelijk minimumloon. De bruto normbedragen zijn per 1 januari 2018:

Echtparen of ongehuwd samenwonenden 100% Wml
a. norm per maand  €1704,24
b. vakantietoeslag € 126,24
c. norm per maand exclusief vakantietoeslag €1578,00

Alleenstaanden of alleenstaande ouders (70% wml))
a. norm per maand € 1192.96
b. vakantietoeslag € 88,36
c. norm per maand exclusief vakantietoeslag € 1104,60

 

De bruto normbedragen exclusief vakantietoeslag voor kennismigranten bedragen per 1 januari 2018:
30 jaar of ouder € 4.404,-
Jonger dan 30 jaar € 3.229,-
Zoekjaar hoogopgeleiden € 2.314,-

Please reload

 © 2018 Collet Alkmaar | disclaimer | privacy statement | Ontwerp Buro Botz